Námi poskytované služby

piktogramy/rs_icon_podpora.png

      

Konzultace a poradenství

 • Konzultace a poradenství při volbě technologií
 • Odborné posouzení již navržených technologií
 • Koordinace a konzultace v průběhu realizace

piktogramy/rs_icon_dokumentace.png

 

Projektová dokumentace

 • Projektová dokumentace studie / Návrh řešení
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Projektová dokumentace skutečného stavu

piktogramy/rs_icon_dodavky.png

 

Dodávky a instalace

 • Komplexní dodávky technologií
 • Odborné instalace zařízení
 • Instalace a vývoj uživatelského software

piktogramy/rs_icon_servis.png

 

Servis a údržba

 • Optimalizace provozu a vzdálená správa
 • Servis a pravidelná údržba zařízení
 • Revize elektrických zařízení