Služby > Dodávky a instalace

piktogramy/rs_icon_dodavky.pngDodávky a instalace

Na základě vypracované projektové dokumentace a vámi schválené cenové kalkulace zabezpečíme:

  • provedení kabelové instalace a zabezpečení stavebních příprav (dle projektové dokumentace)
  • koordinaci veškerých návazností námi navržených technologií na ostatní profese (dle projektové dokumentace a odsouhlasených harmonogramů)
  • finální instalaci systému v deklarované kvalitě a jeho zprovoznění (dle projektové dokumentace)
  • revizní zkoušky elektro (jsou-li nutné v návaznosti na rozsah a druh systému, nebo jsou-li přímo předepsány příslušnými současně platnými normami v ČR)
  • odborné školení obsluhy

Dbáme zejména na kvalitativní provedení dodávek materiálů, zařízení a služeb, které jsou předmětem našich komplexních dodávek a instalací. Pouze důslednou kontrolou těchto činností můžeme zaručit výslednou trvalou a ekonomickou funkčnost technologických celků.